Virüs ilacı Türkiye’de deneniyor: ‘‘Sihir mi yaptınız, 2 günde ayağa kalktım diyorlar’’