Hazine ve Maliye Bakanlığı döviz büroları için yeni kurallar belirledi