Elektrikte kademeli fatura dönemi: Üst limit olacak